Beköszöntők

Kedves Olvasó!

Manapság ismét változásoknak lehetünk tanúi az atomenergia területén. Miután egyes országok teljesen lemondtak az atomenergiáról, mások bejelentették a "nukleáris kivonulási" szándékukat, az elmúlt időszakban komoly atomerőmű építési bummot figyelhetünk meg, és egyes országokban úgy döntöttek, elhúzzák az atomerőművek leállítását. Ugyanakkor a mind komplexebb, intenzívebb biztonságnövelő intézkedések az atomerőművek gazdaságos üzemeltetésénél igényelnek komoly megfontolásokat. Általánossá vált az öt, tizenöt, húsz éves üzemidő-hosszabbítás, valamint az üzemanyag-kampányok hosszának növelése. Komoly erőfeszítéseket tesznek az atomerőművek a berendezések megbízhatóságának növelésére. A kétezres évek elején a paksi atomerőműben is sikerrel fejezték be az üzemidő-hosszabbítás és a teljesítménynövelés programjait. A C-15 projekt keretében hatékonyabbá vált az üzemeltetés, a termelési folyamatokat pedig a TAMF projekt hivatott magasabb szintre emelni. Kiemelt figyelem kíséri a humán és vezetésfejlesztési, képzési intézkedéseket. Komoly eredmények születtek a hazai nukleáris kutatás és fejlesztés területén - nem egyszer nemzetközi együttműködés mellett.

A fentiek is jelzik, hogy mind külföldön, mind hazánkban jelentős változás állt be a nukleáris ipar működésében, és változott az ahhoz való hozzáállás is. Mindez komoly tudományos, mérnöki, oktatási, kommunikációs feladatot jelent az iparág szakemberei számára. A műszaki-tudományos-oktatói eredmények pedig magasabb szintű biztonságot és megbízhatóságot eredményeznek. Mindez a hazai nukleáris szakmai szervezetek, vállalatok tevékenységén is meglátszik. A nemzetközi szervezetek, mint a NAÜ, WANO, INPO, EPRI, sokkal alaposabb ellenőrzéseket és célirányosabb, hatékonyabb támogató tevékenységet végeznek, amelyek alapvető célja a szakmai tapasztalatcsere és a fókuszált támogatás.

A fentiekhez kapcsolódó hazai nukleáris szakmai platformot a lassan 30 éves Magyar Nukleáris Társaság jelenti. Az MNT a szakmai tapasztalatcsere egyik formáját a 2000-es évek elején a Nukleáris Technika Szimpózium létrehozásával igyekezett a gyakorlatba ültetni. Mintegy tíz évvel később az MNT újabb nagy fába vágta a fejszéjét a Nukleon című on-line folyóirat útraindításával. A Nukleon célja a hazai nukleáris szakmai közösség számára lehetőség biztosítása a folyamatos, magyar nyelvű szakmai tapasztalatcserére és publikálási lehetőségre. Azóta mind az NTSz, mind a Nukleon sok sikeres éven van túl.

Az egykori terveknek megfelelően a reaktorfizika, a termohidraulika, a fúziós technológia, az üzemeltetés és a hatósági szabályozás mellett az oktatás, a radiokémia, a sugárvédelem és a radioaktív hulladékkezelés területéről érkező cikkek is megjelennek a Nukleonban. A színvonal emelését szolgálja, hogy a cikkeket a szakterület hazai képviselői bírálják el. Bár a folyóiratot kizárólag internetes megjelenésűnek szánták, célszerű, stílusos és a kiadvány súlyát is áttételesen növeli, hogy a modern internet lehetőségeivel csak mértékkel élünk, viszonylag hagyományos kialakítást követünk erősen emlékeztetve a papíron terjesztett szakfolyóiratokra. Az interneten van lehetőség akár cikkenkénti megjelenésre is, de egyelőre működik a lapszámok logikája is.

Az elérni kívánt olvasói kör a saját, MNT tagságunk, de valójában a teljes hazai nukleáris szakma és közvélemény, sőt - on-line folyóirat lévén - az egész műszaki világ. Ennek megfelelően a cikkek magas szakmai minőségben, mégis egyszerűen, érthetően fogalmazzák meg mondandójukat. Szerzőink a nukleáris szakma szemléletét és értékrendjét jelenítik meg, és nem célunk attól eltérő nézeteknek akár vita jelleggel sem helyet adni. A folyóirat alapvető építőeleme a cikk, amelyeket pdf formátumú dokumentumként tárolunk. Ez a formátum univerzális, tömör, könnyen átméretezhető, tetszőleges platformon futó modern böngészőkkel, azokba beépülő vagy elkülönülő olvasó programokkal megjeleníthető, illetve kinyomtatható. A cikkek főként statikus információt hordoznak, de elvben fennáll a lehetősége elugrásoknak, multimédiás tartalom becsatolásának is. A cikkeket a "Cikkek" linken folyamatosan, a "Kötetenként" gombon kisebb, esetenként tematikus csomagokban tesszük közzé. Örömmel várjuk az új szerzőket, az új cikkeket is.

Kellemes olvasást, hasznos időtöltést kívánunk!

 

Pokol Gergő, elnök,  MNT

Hadnagy Lajos, főszerkesztő, Nukleon