Szerzőknek

Tisztelt Szerző!

Kérjük, hogy a Nukleonba szánt kéziratát az itt letölthető formátumban küldje el 
a foszerkeszto@nuklearis.hu valamint másolatban 
az mnt.nukleon@gmail.com és a hadnagyl@npp.hu címre is.
Kérjük, csatolja hozzá a szerzői nyilatkozatot is! 
Fontosabb formai követelmények a következők:

A teljes cikk terjedelme maximum 8 oldal legyen. A cikk formátuma egyhasábos. Oldalbeállítás: margók körben 2,5 cm. A szöveg szerkesztése: “Normál” stílus, 12 pt-os Times New Roman betűtípus, szimpla sorköz, sorkizárt. Térköz bekezdés előtt és után: 0 pt. Bekezdés első sorának behúzása: 1 cm.

A címek, alcímek balra zártak, behúzásuk 0 cm. A címek, alcímek sorszámozása a kész cikkben NEM lesz megtalálható, ezért kérjük, ne hivatkozzanak rá a szövegben. Kereszthivatkozások (cross reference) se legyenek a szövegben. Oldalszámozás nem szükséges. A bekezdések között egy szimpla üres sor kihagyható.

Hivatkozások a szöveg közben a referencialista sorszámával, szögletes zárójelben történjenek, például: [1]. A hivatkozások listája a cikk végén szerepeljen, ott is csak olyan, amire van is hivatkozás a cikkben.

Az ábrákat, grafikonokat minden esetben, teljes egészében (az ábrafeliratokkal együtt) kép formátumban szúrják be. Az ábrák, táblázatok és képletek előtt és után 1-1 üres sor maradjon. Az ábrákat és táblázatokat vagy a szöveg közé, vagy a cikk végére  rendezzék. Az ábrákon található feliratok legyenek magyar nyelven. Minden ábrának és táblázatnak legyen sorszáma és felirata, például: „1. ábra: szöveg”, „1. táblázat: szöveg”.

Az ábrák lehetnek színesek. Az ábrák felirata legyen jól olvasható méretű. A cikk megszerkesztésében sokszor segít, ha az ábrákat elküldik kép (jpg, bmp, png stb.) formátumban (is) a cikk mellé, legalább 300 dpi felbontásban. A grafikonok szerkesztésénél, esetleges átméretezésénél szintén segíthet, ha a grafikon adatait tartalmazó fájlt (például xls) csatolják a cikkhez.

Képleteket az “Egyenlet” stílus segítségével formázzuk. A képlet legyen a sor közepére rendezve, míg a képlethez tartozó sorszám a sor szélére jobbra rendezve.

Minden képletet folyamatos számozással kell ellátni kerek zárójelben. A képletre a szövegben a képlet száma segítségével hivatkozhatunk (lásd az (1) egyenletet).

Kérjük, hogy a cikkel együtt a publikálási szándékot és személyes elérhetőséget tartalmazó nyilatkozatot is küldje el.

Kérjük, hogy a cikkel együtt küldje el a címet angolul is, és készítsen hozzá 5-6 soros angol nyelvű absztraktot is!
 A beküldött kéziratokat a szekesztők által felkért opponensek véleményezik. 
 A kéziratban javasolt változtatásokról, illetve a cikk elfogadásáról vagy elutasításáról a főszerkesztő értesíti a szerzőket.

Ezt követi az olvasó- és a technikai szerkesztő munkája, majd egyeztetés után a megjelenés.