Women in Nuclear Magyarország

 

A WIN Magyarország (továbbiakban: WIN) 1992-ben alakult olyan, nukleáris területen dolgozó nők bevonásával, akik tényszerűen, nyitottan és őszintén kívánnak kommunikálni a nukleáris energiáról és az ahhoz kapcsolódó munkájukról. A szakcsoport tagja a nemzetközi WIN Global szervezetnek is. A szakcsoport elnöke tagja a WIN Global elnökségének, így rajta keresztül a két szervezet napi kapcsolatban áll egymással.

 

A szakcsoport honlapja: 

 

 

A szakcsoport céljai

- a tagok tudása, ismerete és tapasztalata alapján objektív párbeszédet folytasson a lakossággal, különösen a nőkkel az atomenergia alkalmazásairól és a vele együtt járó sugárzás hatásairól,

- párbeszédet építsen ki a lakossággal annak érdekében, hogy eloszlassa a társadalomban a nukleáris technika kapcsán kialakult negatív képzettársításokat és félelmeket.

- biztosítsa az ismeret és a tapasztalat megosztását a tagok, az MNT más szakcsoportjai és a WIN Global felé,

- karrier lehetőséget mutasson be a nukleáris technika területén, különösen a fiatal nők számára.

 

A szakcsoport tevékenysége

Véleményünk szerint az atomenergiáról folyó párbeszédet - a "pro" és "kontra" érveket felsorakoztatva - nem csak racionálisan, hanem három különböző szinten kell folytatni:

- technikai és tudományos szinten,

- gazdaságossági szinten,

- etikai és érzelmi szinten.

 

A hatékony kommunikáció alapkövetelménye az érzelem és értelem kiegyensúlyozott egysége az emberek közti párbeszédben. Ezért nem szeretnénk semmit az emberi oldal megvilágítása nélkül kommunikálni. A nők könnyen azonosulnak a nőkkel. A nők megértik a nők félelmeit. A nők más nyelvet beszélnek.

Ezért szükséges, hogy:

- nők beszéljenek nőkkel,

- egyszerű üzeneteink legyenek,

- több emberi érintéssel kommunikáljunk,

- személyre szabott információkat adjunk.

 

A legfontosabb üzeneteink:

"Sugárözönben élünk" a sugárzás része emberi életünknek annak kezdete óta.

Az atomenergia ipar szigorúan óvja a környezetét minden tevékenysége során.

Az atomenergiának fontos szerepe van a jövő energia-ellátásának biztosításában.

Az atomenergiával bánni nem kockázatmentes. Az atomipar tisztában van a felelősségével és egyedülálló biztonsági kultúrával rendelkezik.

Az atomenergetika nemzetközi együttműködésének célja, hogy nyitottsággal tovább fejlessze a biztonságot.

A biztonság megítélése nem csak technikai kérdés, hanem érzelmi kérdés is. A biztonság része az ember is és az embernek szüksége van a biztonságra.

 

A Magyar Nukleáris Társaság WIN szakcsoportjának jelenleg 50 tagja van.

 

A szakcsoport tisztségviselői

 

Elnökök

Bódis Zoltánné és Gál Katalin

 

Alelnökök

Kissné G. Ludmilla és Dr. Radnóti Katalin

 

Titkár

Pék Eleonóra