Biztonsági és megbízhatósági szakcsoport

A szakcsoport céljai

 - részvétel a nemzetközi szakmai közéletben a megbízhatósági, illetve kockázatelemzés területen, különös tekintettel az atomerőművek valószínűségi biztonsági elemzésére és annak alkalmazásaira,

 - kölcsönös tájékoztatás elősegítése a szakcsoporton belül,

 - a tágabb szakmai körök informálása a megbízhatósági és kockázatelemzések aktuális helyzetéről, eredményeiről, a kutatási és fejlesztési munkákról és kilátásokról.

 

A szakcsoport tevékenysége

A szakcsoport 1992-ben jött létre 13 alapító tag közös elhatározása alapján. Létrehozásának, működésének céljaival összhangban a szakcsoport megalakulásától kezdve kiemelt feladatának tekinti a hazai szakemberek képviseletét az ESRA-ban (Európai Biztonsági és Megbízhatósági Szövetség). A szakcsoport aktív szerepet vállal a valószínűségi biztonsági elemzésekkel foglalkozó legnagyobb nemzetközi konferencia-sorozat (PSAM) szervezésében és lebonyolításában. A szakcsoport egyik tagját a konferencia szervezésére alakult nemzetközi non-profit társaság tagjai közé választották. A szakcsoport fontos feladatának tekinti az ún. kockázatelemzési műhelyértekezlet rendszeres - lehetőség szerint évenkénti - megrendezését. E műhelyértekezlet általában a paksi atomerőműre elvégzett valószínűségi biztonsági elemzésekkel (PSA) foglalkozik. A rendszeres hazai tevékenység részét képezik a Nukleáris Technikai Szimpóziumon tartott előadások. Ezen felül eseti jelleggel a nukleáris biztonsággal kapcsolatos szakmai összejöveteleket is szerveznek, általában meghívott előadók részvételével.

 

A szakcsoportot 1992-től 1998-ig Holló Előd vezette, 1998-tól 2011-ig az elnöki feladatokat Bareith Attila látta el.

 

A szakcsoport elnöke

Tóthné Laki Éva

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.