FERMI Fiatal Kutatói Díj

Felhívás

Az Olasz Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége 2002-ben nyilvános jelölés alapján odaítélendő szakmai díjat alapított Fermi fiatal kutatói díj néven, amelyet a Magyar Nukleáris Társaság elnöksége által választott kuratórium ítél oda.

 

A pályázat célja

Tehetséges fiatal kutatók kiemelkedő eredményeinek elismerése és jövőbeli kutatómunkájának támogatása, valamint eredményeik széles körben történő megismertetése, ezáltal a fiatal kutatók ösztönzése.

Szakterület

Atomenergetika (nukleáris energetika, nukleáris biztonság, reaktorfizika, termohidraulika, radioaktív hulladékok kezelése, sugárvédelem, környezetvédelem, nukleáris méréstechnika).

Részvételi feltétel

A díjra pályázhat mindenki, aki

   - a pályázat évében 38. életévet nem töltötte még be,

   - magyar állampolgárságú vagy Magyarországon dolgozik,

   - műszaki vagy természettudományi egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezik,

   - érvényes pályázatot nyújtott be a megadott határidőig,

   - díjazás esetén vállalja a Magyar Nukleáris Társaság ünnepi közgyűlésén előadás tartását.

 

Beadási határidő: 2023. október 20., 20:00 óra

A díj összege: 300.000 Ft

A pályázat meghirdetése

A pályázatról a Magyar Nukleáris Társaság (továbbiakban társaság) titkára e-mailben értesíti a társaság tagjait és közzéteszi azt elektronikus információs csatornákon, azaz a NUKINFO-n és a FIZINFO-n.

Pályázás módja

(1) A pályázat alapja egy maximum három oldal terjedelmű dolgozat, amelyben a pályázó leírja azon saját eredményeit, amelyekkel pályázik. A dolgozatot magyar és angol nyelven is be kell nyújtani. A pályázathoz mellékelhet terjedelmi korlát nélkül bármit, ami megítélése szerint segít a pályázat elbírálásában, így elsősorban tudományos cikket vagy cikkeket, doktori disszertációt, esetleg szabadalmi leírást. E melléklet nem kötelező. Ha a pályázó kollektív munkában érte el eredményeit, a saját eredményeket kell a pályázatban feltüntetnie, ilyen esetben a mellékelt cikkben, szabadalomban meg kell jelölni, hogy mi a pályázó és mi a társszerzők eredménye.

(2) A pályázónak mellékelnie kell egy rövid, maximum fél oldal terjedelmű szakmai önéletrajzot magyar és angol vagy olasz nyelven. Továbbá mellékelni kell a dolgozat legfeljebb egy oldalas angol vagy olasz nyelvű kivonatát.  

(3) A pályázó meg kell jelöljön egy referens személyt, aki szakmai információt adhat a bizottságnak tevékenyégéről. Referensként célszerű ismert személyiséget megadni.

(4) A pályázatot a társaság elnökének, elektronikus formában kell benyújtani e-mailben (tarsasag@nuklearis.hu). A pályázat beérkezéséről minden esetben visszajelzést küldünk. Amennyiben nem érkezik visszajelzés, a pályázat nem érkezett be. A nem kötelező mellékleteket a pályázattal együtt elektronikusan kell beküldeni, vagy a társaság címére: Magyar Nukleáris Társaság, 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33., Fábián Margitnak, a társaság titkárának címezve.

A pályázat elbírálása

A pályázatokat az MNT elnöksége által felkért nemzetközi kuratórium bírálja el. A pályázatokat a kuratórium minden tagja e-mailben megkapja. A postán beküldött mellékletek minden kuratóriumi tag rendelkezésére állnak, de azokat a társaság elnöke csak akkor adja át betekintésre, ha azt tőle kérik. A kuratórium tagjai szükség esetén felvehetik a kapcsolatot a megadott referencia személyekkel, ám ez nem kötelező. A kuratórium tagjainak legalább két hét áll rendelkezésükre a bírálat elkészítésére. A társaság elnöke a kuratóriumi döntést követő három munkanapon belül, legkésőbb egy héttel a közgyűlést megelőzően a nyertest e-mailben értesíti és felkéri, hogy a díj átadását követően 15 perces előadásban ismertesse díjazott tevékenységét.

A pályázatok alapján a kuratórium javaslatot tesz arra is, hogy az MNT kit jelöljön az Európai Nukleáris Társaság által meghirdetett ENS PhD Award díjra. Ezt a díjat olyan olyan fiatalok kaphatják meg, akik 3 éven belül védték meg PhD dolgozatukat nukleáris témában. Minden ország egy fiatalt jelölhet.

A díj átadása

A Fermi fiatal kutatói díjat a Magyar Nukleáris Társaság ünnepi közgyűlésén adjuk át. A díj átadását követően a díjazott 15 perces előadásban számol be munkájáról.

 

***********************************************************************************************************

***A Fermi fiatal kutatói díj kuratóriuma***

   A pályázatokat a Társaság Elnöksége által felkért Kuratórium értékeli.

    A Kuratórium összetétele

      Elnök: Dr.Hózer Zoltán
      Titkár: Dr. Kerkápoly Anikó
      Tagok:

        Dr. Holló Előd
        Dr. Lux Iván       
        Dr. Elter József        
        Dr. Marco Cherubini

**************************************************************************************************************

A Fermi Fiatal Kutatói Díj eddigi díjazottjai

2002. Horváth Ákos

2003. Kerkápoly Anikó

2004. Pázmándi Tamás

2005. Dóczi Rita

2007. Pokol Gergő

2008. Farkas Árpád

2009. Dr. Molnár Mihály

2011. Madas Balázs

2012. Papp Gergely

2013. Csige Lóránt

2014. Szieberth Máté

2015. Elter Zsolt és Yamaji Bogdán

2016. Kiss Gábor Gyula

2017. Kis Dániel Péter

2018. Janovics Róbert

2019. Füri Péter

2020-2021. Pósfayné Dian Eszter

2020-2021. Náfrádi Gábor

2022. Király Márton

 

A díjazottak bővebben bemutatja az Almanach of Fermi Young Scientist Awardees.