Global Neutron Calculations - reaktorfizikai monográfia

 

Global Neutron Calculations” címmel jelent meg Makai Mihály, Kis Dániel Péter és  Végh János átfogó rektorfizikai monográfiája a  Bentham Science Publishers kiadó gondozásában.

A könyv az alábbi fejezetekből áll:

·       Reaktorok számítása

·       A zónaszámítás alapjai

·       A transzportegyenlet megoldása

·       Közelítő megoldások

·       Számítási modell

·       Numerikus módszerek

·       Kinetika

·       Zónatervezés

·       Atomreaktorok

A felsorolt fejezetek után öt függelék foglalja össze az alkalmazott matematikai és fizikai módszereket, köztük a statisztikai módszereket is.

Az angol nyelvű könyvről további információk a kiadó honlapján találhatóak:

 http://ebooks.benthamscience.com/book/9781681080277/