7/1

50 évvel ezelőtt kapott Nobel-díjat Wigner Jenő fizikus

"A tudományos elméknek az a galaxisa, amely az atomenergia felszabadításán dolgozott, valójában a Marsról érkezett látogatókból tevődött össze. De nehéz volt számukra, hogy idegen akcentus nélkül beszéljenek angolul, ezért álcázásként magyarnak mondták magukat." -írja szellemesen Fritz Houtermans, a csillagenergia nukleáris eredetének felismerője.

Atomtörténet 1945-55. II. A szovjet atombombához vezető út

Az 1920-as és 30-as években a szovjet tudósok képesek voltak követni és megerősíteni az atomfizika áttöréseit. Kurcsatov és más szovjet tudósok a neutronok és az anyag kölcsönhatását és a természetben előforduló radioaktív elemeket tanulmányozták. 1940-ben egy kis csoport tudós még latolgatta az atomenergia felhasználásának lehetőségét, de a háború kitörését követően még ez a kis erőfeszítés is megszűnt. A nyugatról érkező nyugtalanító hírszerzési jelentések nyomán egy szerény kutatási program indult 1943 februárjában.

Digitális multiméter az elektrosztatika tanításában

A Magyar Nukleáris Társaság 2006. óta minden évben pályázatot hirdet fizikatanároknak az iskolai munka során felhasználható új kísérletek kidolgozására. Az Öveges József-díjat az kapja, akinek az adott évben a legtöbb pontja van. A díjat nem nyert pályázók továbbviszik pontjaikat a következő évre, de 2013-tól a korábbi években szerzett pontszámok évente feleződnek. Az utóbbi három évben beadott pályamunkáim alapján 2013-ban én kaptam meg ezt a díjat. Ez a cikk a 2013. évi pályázat (részben a magfizikához is kapcsolódó) rövidített anyagát tartalmazza.

Súlyos baleset elhárítás Az aktív zónán belüli tűzgyulladás megakadályozása

Annak érdekében, hogy az atomenergetika visszanyerje az emberek támogatását, sikeres súlyos baleset elhárítási stratégiát kell demonstrálnia a szakembereknek. Mind a nyomott vizes (PWR), mind a forraló vizes (BWR) atomerőművekben a súlyos baleset az üzemanyag-burkolat heves reakciója – begyulladása és tűzvészként való terjedése – a túlhevített vízgőzzel az aktív zónában. Az eredményes megoldás a tűz begyulladásának a megakadályozása lehet, amihez meg kell értenünk a súlyos baleset lefolyásának dinamikáját.

Geogén radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

Egészségkárosító hatása miatt a radon általános (biológiai, fizikai) viselkedését leíró tanulmányokat követően megnőtt az igény a radontól származó kockázat kimutatására és e kockázati veszély csökkentésére irányuló felmérésekre. A beltéri radonkoncentráció csökkentésére javasolt módszerek mellett felmerült a jövőben épülő házak radon veszélyének elkerülése, megelőzése. Ez utóbbi esetben az adott területen (a ház környezetében) található potenciális radon kockázat minősítésére vagyunk kíváncsiak.

Új blokkok a paksi atomerőműben

A 2014. január közepén bejelentett orosz-magyar megállapodás szerint a paksi atomerőmű két új, egyenként 1200 MW villamos teljesítményű, orosz gyártmányú blokkal bővül. A cikkben rövid áttekintést adunk az AES-2006 típusú blokkok fontosabb műszaki jellemzőiről.

 

New Units at the Paks NPP

According to the Russian-Hungarian agreement published in January 2014, the Paks Nuclear Power plant will be extended with two 1200 MWe units. The paper provides a short overview on the main technical features of the AES-2006 type units.