XII/1

A GUARDYAN GPU alapú reaktorkinetikai Monte Carlo-kód

A BME Nukleáris Technika Intézeténél egy 3D reaktorkinetikai Monte Carlo-kódot fejlesztünk, ami képes neutrontranszportfolyamatok időfüggését explicit módon figyelembe venni és így gyors reaktortranzienseket szimulálni. A GUARDYAN (GPU Assisted Reactor Dynamic Analysis) nevű kód az időfüggő Monte Carlo-szimulációkhoz szükséges hatalmas számítási kapacitást modern GPU (Graphics Processing Unit) architektúrákon történő implementációval fedezi. Emiatt az alkalmazott módszerek, algoritmusok jelentősen eltérnek a konvencionális CPU-kódokban használtaktól.