XIII/1

Negyedik generációs reaktorokat tartalmazó üzemanyagciklusok vizsgálata

A gyorsreaktorok üzembe helyezésével és a zárt üzemanyagciklusra történő áttéréssel kapcsolatos stratégiai döntéseket ún. szcenárió kódok segítik, melyek képesek modellezni a nukleárisüzemanyag-ciklus legfontosabb létesítményeit és a közöttük lévő anyagáramokat. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetében (BME NTI) kifejlesztettünk egy FITXS elnevezésű, gyors kiégésszámítási módszert, melynek segítségével 4. generációs gyorsreaktorokra, illetve 3.

Háromnyelvű atomerőművi műszaki szótár készítésének terve

Az atomerőmű-szótár a multidiszciplináris szakmai terület átfogó és egyeztetett útmutatójának funkcióját kívánja betölteni, egyben hozzá kíván járulni a műszaki kommunikáció könnyebbé tételéhez és minősége javításához. A tervezési munka és a szakértői tevékenység tapasztalataira, valamint autentikus szövegek elemzésére alapozva az iparág szakterületeinek széles körét kísérli meg lefedni. A szótár tartalmazza az atomerőmű tervezésével, engedélyezésével, megvalósításával és üzemeltetésével kapcsolatos főbb terminusokat három nyelven.

A novovoronyezsi 6. zónán mért xenon tranziensek vizsgálata

A teljesítményreaktorok működését kísérő xenon folyamatok részletei ma már jól ismertek, szimulációjukra a nemzetközi és a hazai irodalomban különböző modellek és számítógépes eszközök találhatók. Mivel a feladat reaktorspecifikus, így fel kell készülni a tervezett VVER-1200 típus esetén felmerülő feladatokra ebből a szempontból is. Az utóbbi években induló új VVER-1000 és VVER-1200 blokkokon a fizikai indítás során az orosz szakemberek különböző xenon tranzienseket vizsgáltak egy új kísérleti módszerrel.

Az ATHLET/KIKO3D csatolt reaktorfizikai és termohidraulikai rendszerkód minősítése erőművi mérések felhasználásával

Napjainkban a modern biztonsági elemzések számára alapvető eszköz az olyan összetett tranziensek modellezésére is alkalmas program, ahol az erőmű termohidraulikai viselkedését és a zóna térfüggő neutrondinamikájának kölcsönhatását közvetlenül vesszük figyelembe. Ilyen feladatok elvégzésére alkalmas az ATHLET/KIKO3D rendszerkód, mely a német GRS és a KFKI AEKI közös fejlesztésének eredményeként jött létre a 90-es években. A program részletesen tesztelt modulokból áll, az összeépítés eredményessége így főleg erőműben történt mérésekkel összevetve minősíthető.

A későneutron-kibocsátás jelensége, alkalmazása, illetve kísérleti vizsgálata

A későneutron-kibocsátás jelenségét pontosan nyolcvan éve, 1939-ben a washingtoni Carnegie Intézet kutatói, R. B. Roberts, R. C. Meyer és P. Wang fedezték fel [1]. Ennek apropóján, jelen írásban szeretném röviden összefoglalni a jelenségről rendelkezésre álló információinkat, a kibocsátási valószínűségek kísérleti meghatározásának módszereit és bemutatni a későneutronok szerepét a nukleáris energiatermelésben és a nukleoszintézisben, illetve a magszerkezet-kutatásokban.

Delayed neutron emission, phenomenom, application and experimental investigation