XV/1

Reaktorfizika alapjainak oktatása Python programkóddal

Az Uppsalai Egyetem nyári kurzusaként kidolgoztuk a Reaktorfizika Python-nal című tantárgyat. Ennek különlegessége, hogy számítógépes laborgyakorlatokkal segíti elő az aktív tanulást. A gyakorlatok Jupyter Notebook-okra épülnek, melyek szöveges leírásokból, Python programkódból és vizualizációból állnak. Jelen cikk célja, hogy bemutassa a tantárgy nyilvánosan is elérhetővé tett tananyagát. A tantárgy törzsanyaga lefedi a hasonló kurzusok által bemutatott témaköröket.

A kisméretű moduláris atomerőművek (SMR), mint a klímavédelem ígéretes eszközei

Az utóbbi években jelentős felpezsdülés volt tapasztalható a kisméretű moduláris reaktorokon (SMR) alapuló atomerőművekkel kapcsolatban, ezért időszerű, hogy áttekintsük a jelenlegi helyzetet és a kilátásokat. Az SMR-ek segítségével – különös tekintettel a modularitásra – az atomenergia klímavédelmi potenciálja tovább növelhető, és ez most különös fontosságot kölcsönöz a témának. Az SMR-ek fejlesztése egyszerre célozza meg a nukleáris energiatermelés gazdaságosságának és biztonságosságának növelését.

Annealing algoritmusok alkalmazása egyensúlyi töltetek optimalizációjához

A publikációban egyensúlyi töltetek különböző annealing (lehűtési) algoritmusokkal végzett optimalizációinak eredményeit ismertetem. A számításokhoz – az EGYS reaktorfizikai kód átalakításával – kifejlesztettem a szimulált lehűtés (SA) és a populációs mutációs lehűtés (PMA) algoritmusok visszafűtéssel továbbfejlesztett változatait megvalósító programokat. Az optimalizációk kiinduló tölteteit és kezdeti paramétereit egy általam fejlesztett GUI programmal – ICHTYS – adtam meg. A vizsgálatok során azt tapasztaltam, hogy az SA algoritmus csak speciális körülmények között működött megfelelően.

316L mintákon végzett diffúziós hegesztési kísérletek Gleeble 3800 fizikai szimulátoron

Diffúziós hegesztési és referenciakísérleteket végeztünk 316L mintákon a Dunaújvárosi Egyetem Gleeble 3800 fizikai szimulátorán azonos paraméterek mellett (axiális kompresszió, hőmérséklet, hegesztési idő). A kísérletek numerikus modellezése során a hőmérséklet eloszlását és az axiális deformációt modelleztük. A fizikai kísérletekben megfigyelhető volt a hegesztett minták kisebb tengelyirányú kúszása a referenciamintákhoz képest.

Légtechnikai rendszerek folyamatos fertőtlenítése UV technológia alkalmazásával

Az utóbbi két évben felértékelődött a vírusfertőzések elleni védekezés fontossága. Naponta szembesülünk a ténnyel, hogy egy olyan mikroszkopikus teremtmény, mint egy vírus, mennyire felboríthatja az életvitelünket. Ez a magánéletben is gátló tényezőként jelentkezik, de egy erőmű működtetésében, „életében” súlyosabb következményekkel is járhat egy vírusfertőzés elterjedése. A cikk a vírusok elleni védekezésre, a fertőzés kockázatának minimalizálására mutat be egy hatékony és környezetbarát megoldást az ibolyántúli sugárzás (UV) felhasználásával.