Alacsony frekvenciás fűrészfog prekurzor vizsgálata az ASDEX Upgrade tokamakon

A tokamak plazmákban lejátszódó fűrészfog instabilitást több mint 30 évvel ezelőtti felfedezése óta sem sikerült maradéktalanul megérteni. Munkánk során a fűrészfog-összeomlás prekurzor szakaszában feltűnő módusok közti kapcsolatokat vizsgáltuk, amelyek kiemelt szerepet játszanak a jelenség egyik lehetséges leírását adó, úgynevezett sztochasztikus modellben. A cikk az elmúlt években az ASDEX Upgrade tokamakon felfedezett, közvetlenül az összeomlás előtt megerősödő módusra koncentrál  A módus térbeli szerkezetének meghatározásán túl vizsgáltuk más módusokkal való nemlineáris kölcsönhatását, és tárgyaltuk a fűrészfog-összeomlásban betöltött lehetséges szerepét.