Atomermvi kémiai dekontaminációs technológia fejlesztése

A paksi atomerműben végzett kémiai dekontaminációs beavatkozások korróziós hatásainak kritikai értékelése alapján egyértelűm megállapítást nyert, hogy az AP-CITROX eljárás erőműben rendszeresített változata analitikai kémiai, vegyipari műveleti és korróziós szempontból nem megfelőelen kidolgozott. Az eljárás kiváltására új kémiai dekontaminációs technológia műszaki dokumentációjának megalkotását célzó kutatási-fejlesztési munka indult a Pannon Egyetem, Radiokémiai és Radioökológiai Intézet koordinálásával. A témakörben készült korábbi publikációnkban [1] ismertettük a technológia fejlesztés előzményeit és annak szempontrendszerét. Jelen közleményünkben – összehasonlításul - felelevenítjük az erőműben korábban alkalmazott AP-CITROX technológiát, elemezzük korróziós és felületkémiai hatásait, valamint áttekintést adunk az újonnan kidolgozott ún. kémiai dekontaminációs bázistechnológiáról és annak potenciális továbbfejlesztési lehetségeiről.

Csatolt anyag: