Az LHC TOTEM kísérlete

A svajci CERN kutatóintézetben létrehozott LHC gyorsitó indulása napjaink egyik leginkabb várt tudományos eseménye. A kíserleti részecskefizikai és nehezionfizikai kutatások új frontvonala nyílik majd meg az LHC kísérleteiben. Ezek közül egy a TOTEM kísérlet, melynek célja a teljes proton-proton hatáskeresztmetszet mérése és a proton szerkezetének mélyebb megértese. A TOTEM detektorrendszeret úgy alakítottak ki, hogy a fenti célokhoz szükséges méréseket, azaz a rugalmas és diffraktiv szórás hatáskeresztmetszetet a lehető leghatékonyabban tudja mérni a megfelelő kinematikai tartományban. Jelen cikkben a TOTEM fizikai céljait és detektorainak felépítését tekintjük át.

Csatolt anyag: