A Bátaapáti NRHT hulladék átvételi rendszere, és ennek alkalmazása egy jellemz hulladéktípusra

A hulladék átvételi követelmények (HÁK) meghatározása a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló létesítmények biztonságának eléréséhez alapvet! fontosságú. A nemzetközi ajánlásokkal összhangban a hazai hatályos szabályozás, a 47/2003 (VIII. 8.) ESzCsM rendelet előírja, hogy a hulladéktároló üzemeltetőjének ki kell dolgoznia a hulladék átvételi követelményrendszert, melyet a területileg illetékes Sugáregészségügyi Decentrum (SD) hagy jóvá.

A fentiekkel összhangban az RHK Kft. a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) létesítési engedélyezési fázisában benyújtotta a HÁK-ot tartalmazó dokumentumot, melyet az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete (a területileg illetékes SD) a kiadott létesítési engedélyében jóváhagyott. A hulladékok átvételére szolgáló követelményrendszert a legfrissebb biztonsági értékelés megállapításai alapján rendszeresen felül kell vizsgálni, legutóbb ezt az RHK Kft. az NRHT üzembe helyezési engedélyezése során végezte el.

A HÁK jóváhagyása után megtörtént a követelmények ellenőrzési rendszerének kialakítása. Az RHK Kft. hulladéktípus specifikus ellenőrzési rendszert dolgozott ki, melynek legfontosabb elemei az alábbiak: az adott hulladék típusra alkalmazható követelmények meghatározása, a követelmények teljesítésének hulladéktermelő által történő igazolása, az RHK Kft. független ellenőrzési rendszere. A 200 l-es hordóba tömörített vegyes szilárd hulladékok típusára a fent ismertetett rendszer már bevezetésre került, írásunkban ezt tárgyaljuk részleteiben.

Csatolt anyag: