A HPLWR szuperkritikus nyomású reaktor egyensúlyi kampányszámítása

Cikkünkben a 4. Generációs Nemzetközi Fórum által kiválasztott 6 ígéretes reaktortípus egyike, a szuperkritikus nyomású vízhűtéses reaktor (Supercritical Water-Cooled Reactor, SCWR) európai változatának, a HPLWR reaktornak (High Performance Light Water Reactor) stacionárius kapcsolt reaktorfizikai-termohidraulikai számításait ismertetjük. Az erőmű várható előnyei a jó gazdasági mutatók, az erőmű egyszerűsödése, méretcsökkenése és a nagy termikus hatásfok miatt. A zónatervezési nehézséget a HPLWR esetében az okozza, hogy jelentős reaktivitást kell lekötni a kampány elején a bóros szabályozás hiánya miatt, amelyet főleg Gd kiégőmérgek alkalmazásával oldottunk meg.