Kazetta termohidraulikai modelljének (ASHYMO) fejlesztése a VERONA zónaellen"rz" rendszerhez

Az utóbbi idben a Paksi Atomermben végrehajtott fejlesztések, nevezetesen a teljesítménynövelés, a növelt rácsosztású és a kiégő mérget tartalmazó üzemanyagkazetta- típusok alkalmazása, az eddigiektől jelentősen eltér teljesítmény-eloszlást eredményeztek az üzemanyagkazetták belsejében. Az in-core mérések és az előzetes számítások megmutatták, hogy a kazettákban a hűtőközeg áramlásának modellezésére használt kódok nem elég pontosak és nem eléggé részletesen írják le a folyamatokat. Hasonló problémával kerültek szembe más országokban is a VVER-440 reaktorok üzemeltetői, különösen azok, akik kiégő mérget tartalmazó üzemanyagkazettákat kezdtek használni. A cseh, szlovák, finn és az orosz erművekben is keresik a megoldást. A Kurcsatov intézetben (Oroszország) valósághű mérőberendezésen vizsgálták a kazettán belüli hőmérsékleteloszlásokat és keveredési viszonyokat. A probléma teljes és a gyakorlatban is alkalmazható megoldása még várat magára. Atémával foglalkozó nemzetközi konferenciák tanúsága szerint az általunk alkalmazott modell az egyetlen, amely már gyakorlati eredményeket is szolgáltat, és valós állapotokra tesztelésre került a zónaellenrző rendszerben.

Az első részben bemutatjuk a problémát és annak okát. A második részben ismertetjük a probléma megoldására kifejlesztett szubcsatorna- és termopár-termohidraulikai kódokat. A kódok kifejlesztésekor erősen támaszkodtunk a Budapesti Műszaki Egyetem által elvégzett háromdimenziós (CFD) kazetta-termohidraulikai számítások eredményeire. A harmadik, befejező részben néhány tesztszámítás eredményét közöljük, mellyel igazoljuk, hogy az első részben felvázolt probléma az új modell használatával megoldásra került.