A kumulatív abszolút sebesség, mint kár-indikátor értelmezése

A földrengés hatására bekövetkez károk és a tervezésnél alapvet inputként kezelt maximális vízszintes gyorsulás közötti korreláció – a káresemények értékelése alapján – nem egyértelmű. Fontos lenne olyan kár-indikátort találni, amely a rengés mérhet jellemzőiből egyértelműen származtatható, s amely segítségével egy, az üzemeltetésit meghaladó földrengés után az atomermű állapotát minősíteni lehetne, s amelyet egyúttal kötni lehetne a tervezési alapadatokhoz (maximális vízszintes gyorsulás, válaszspektrum). Jelen dolgozatban értelmezzük a káreseményekkel jól korreláló kumulatív abszolút sebesség, a CAV fizikai tartalmát, rávilágítunk, miért tapasztalható jó korreláció a CAV és a káresemények között.

Csatolt anyag: