Nagyintenzitású gamma sugárterek dozimetriája II.

Cikksorozatunk második részében folytatjuk az elmúlt negyven évben a gamma sugárterek dozimetriája területén, az intézetünkben elért legfontosabb eredmények bemutatását. Nagy-intenzitású gamma sugárterek félvezetős méréstechnikáját, sugárterek dózisteljesítmény eloszlásának számítógépes modellezését fejlesztettük ki. Tevékenységünk kapcsán sugárálló detektort fejlesztettek ki hazánkban, melynek technológiáját külföldön átvették és svédországi gyártásban, a sugárterápia dozimetriai méréstechnikájában világszerte elterjesztették. Módszereinket számos országban ma is használják. Félvezetős mérműszerünkbl a NAÜ öt darabot rendelt ellenőrei számára. Számítástechnikai modellezési eladásaink, eredményeink az RPSMUG (Radiation Process Simulation and Modeling User Group) könyvtárában megtalálhatók, lehívhatók.