Nukleáris adatok könyvtára a SCALE reaktorfizikai kódrendszer számára

A SCALE (Standardized Computer Analysis for Licensing Evaluations) többtucat számítási modult tartalmazó keretrendszer, amely a reaktorfizikai kutatások különféle területein használható fel. A kódrendszer determinisztikus és Monte Carlo neutrontranszportot számító moduljai lehetővé teszik többek között, hogy kiégett üzemanyagot hasznosító, egyedi üzemanyagtervekkel felépített reaktorokkal kapcsolatos analíziseket, pl. kritikussági számításokat végezzünk. A számításokhoz használható többcsoportos hatáskeresztmetszet-könyvtárak a legfrissebb ENDF/B-VII (Evaluated Nuclear Data Files) adatbázison alapulnak. Bármennyire is jók ezek a könyvtárak, mégis megkötik a felhasználók kezét, például nehézségekbe ütközhetünk, ha a szokványostól eltérő csoportstruktúrát vagy más kiindulási adatokat szeretnénk használni számításainkhoz. Az alábbiakban bemutatunk egy eljárást, amelynek segítségével – a széles körben alkalmazott NJOY kódrendszert felhasználva – a SCALE-ben előforduló könyvtárformátumnak megfelelő csoportállandó-könyvtárakat tudunk előállítani.

Csatolt anyag: