Radioaktív korróziótermékek keletkezése és transzportja nyomottvizes atomreaktorokban

A primerköri szerkezeti anyagok és a hőhordozó közötti kölcsönhatások eredményeként bonyolult és egymással összefüggő korróziós, vízkémiai és kontaminációs folyamatok játszódnak le, amelyek alapvetően befolyásolják a radioaktív és inaktív korróziótermékek transzportjának jellegét és mértékét. A radioaktív sugárzási terek nagyságának és kiterjedésének becslését célszerű összekapcsolni a korróziótermék-transzportfolyamatok (elsősorban a részecske-transzport) modellezésével. Jelen munka igazolja, hogy a valós üzemi folyamatokat leíró modell valamennyi domináns korróziótermék radionuklid esetén tematikusan figyelembe veszi a keletkezés és transzport alapfolyamatait, illetve azok mértékét és jellegét befolyásoló fontosabb tényezőket. Ismereteink szerint ilyen komplex modell a VVER-típusú nyomottvizes reaktorok vonatkozásában jelenleg nem áll rendelkezésre.
Csatolt anyag: