Radonszármazékok légúti transzportjának, kiülepedésének és egészségre gyakorolt hatásának számítógépes modellezése

Több mint száz évvel a radioaktivitás felfedezése után a sugárzások biológiai hatására vonatkozó ismereteink még mindig hiányosak. Az epidemiológia a közepes és nagy dózisok emberre gyakorolt hatásának tanulmányozásának kiváló eszköze, de a kis dózisok tartományában elveszíti hatékonyságát. A kis dózisú sugárzások hatását a leginkább biológiai kísérletekkel és modellezéssel tanulmányozhatjuk, mely módszerek egymás kiegészítői. E tanulmányban a kis dózisok problémájának a modellek felőli megközelítését mutatom be, ismertetve és értelmezve modellszámításaim idevonatkozó eredményeit.
Csatolt anyag: