A szekunderköri munkaközeg új, többfunkciós kondicionálása

A paksi atomerőműben a gőzfejlesztők megbízhatóságának javítása érdekében a szekunderkör vízüzemét 1997-2000 között mind a négy blokknál módosították. Ennek eredményeként a közel homogén acél, a jó anyagminőségű szekunderkör (amely tovább javítható a teljes rézmentesítéssel), a nagy tisztaságú munkaközeg (amely tovább javítható a kidobott oldalági csapadékvizek, s ezzel a felhasznált pótvíz mennyiségének jelentős csökkentésével) és a magas pH-jú tápvíz-kémia jelentősen csökkentette (a mai ismeretnek megfelelően minimalizálta) a gőzfejlesztők hőátadó csöveinek feszültségkorróziós vízkémiai kockázatát, de néhány kisebb jelentőségű vízüzemi problémát továbbra sem oldott meg:

- a gőzfejlesztők elrakódott konstrukciós réseinek megtisztítását,

- a nedves gőzzel érintkező felületek erózióját (a korróziótermék transzportban ma már meghatározó),

- a leállás alatti ODA konzerválás hiányosságát (gőzzel érintkező Szt20 acélfelületek nem kerülnek konzerválásra) és „nehézkességét” (ODA bomlástermékei).

A vizsgálataink alapján a poliamin-poliakrilát keverék az ammónia helyett alkalmazható kondicionáló vegyszer, amely a fenti problémák kezelésére is alkalmas, s ezzel a gőzfejlesztőkben a hőátadó csövek vízkémiai feszültségkorróziós kockázatát tovább csökkenti:

A poliamin hatására a vízcseppek mérete csökken, s ezáltal a nedvesgőzzel érintkező felületek eróziója mérséklődik. Ez azt eredményezi, hogy a munkaközegbe kerülő, ma már meghatározó eróziós termékek árama, s így a gőzfejlesztőkbe lépő tápvíz korróziótermék-árama mérséklődik.

- A poliamin-poliakrilát keverék lúgosító hatása biztosítja a nagy tisztaságú munkaközeg elvárt kondicionálását: a tápvízben, gőzben, főkondenzátumban a pH0 = 9,3 - 9,4; a gőzfejlesztő vizében a pH0 = 9,0 értékű.

- Felülettisztító hatás (poliakrilát): a gőzfejlesztők hőátadó csövein (szekunderköri berendezések felületén) lokálisan lerakódott korróziótermékeket eltávolítja.

- Diszpergáló hatás (poliakrilát és poliamin): a kolloid (1-450 nm) és diszperz (0,45-5 μm) korróziótermékek

méretnövekedésének, s ezzel a melegoldali hőátadó csöveken való lerakódásának megakadályozása.

- Konzerváló hatás (poliamin): a szekunderköri berendezések munkaközeggel érintkező felületén kialakuló poliamin film kb. három hónapig megmarad, így az egy-két hónapos állás alatt konzerválja a szekunderkör levegővel érintkező felületeit.

 

Csatolt anyag: