Új elvi lehetőségek a földrengés PSA bizonytalanságának kezelésében

A földrengés hatására bekövetkez zónasérülés valószínségi módszerrel történ értékelésénél a rendszerek, rendszerelemek nagy száma, a sérülési módok sokfélesége miatt a modellezésnél mind a rendszer hiba- és eseményfái tekintetében, mind pedig a veszélyeztetettségi és a sérülési görbe realizációi tekintetében - egyszersítéseket alkalmaznak, amelyek lényegében szrési eljárások, vagy a veszélyeztetettség és a sérülékenység szakaszosan állandó függvénnyel történ leírását jelentik. Ez koncepcionálisan hasonló a valószínség intervallumos, illetve p-doboz reprezentációjához. Jelen dolgozatban ezen elméletek
földrengés PSA területén való alkalmazásának lehetségére hívjuk fel a figyelmet, valamint a sérülékenység kumulatív abszolút sebesség függvényeként való kezelésének lehetségére.

Csatolt anyag: