Vastag-GEM alapú trigger detektor az LHC ALICE kísérletében

Az LHC ALICE kísérletéhez új detektort terveznek, mely a nagyon nagy impulzusú részecskék azonosítását végzi. Ennek hatásos működéséhez egy triggerre van szükség, melyet – a nagyon kevés rendelkezésre álló hely miatt - a részecskék mágneses térben való eltérülésének mérésével lehet megoldani. A fentihez hasonló berendezést költséghatékonyan gáztöltésű detektorokkal érdemes kivitelezni. Az elmúlt évtizedek technológiai fejlődését kihasználva, ami nagyban előremozdította az ún. Mikro-struktúrás gázdetektorok térnyerését, a prototípus felépítéséhez a robusztus és könnyen kezelhető vastag-GEM (TGEM) technológiát választottuk, mely képes lehet felvenni a versenyt a megszokott sokszálas kamrákkal. Az általunk

épített propotípus egy Ar+CO2 töltésű dupla-TGEM alapú kamra, melyet a CERN PS nyalábjánál teszteltünk 2008-ban. Jelen cikkben ezen eredményeinket ismertetjük. Néhányszor ezerszeres gázerősítéssel 98%-os hatásfok volt elérhető. A helyfelbontás megfelelt a szögelfordulásból származó kiszélesedésnek. Kimutattuk, hogy ionizáló nyalábban a TGEM-eknél az üzemszerű szikrázás lényeges faktor, gyakorisága arányos a beütésszámmal, ám a kamra ezt követ+en 10-100 ms múlva újra használható.

Csatolt anyag: