Trícium szaporításhoz kapcsolódó fejlesztések

Ilkei Tamás , Bodnár Gábor , Baross Tétény , Kiss Béla , Piros Attila , Porempovics Gábor , Recski János  és Rovni István cikke a Nukleonban.

Az ITER után építendő demonstrációs fúziós reaktor (DEMO) elengedhetetlen részét képező köpenye a plazma körül helyezkedik el, a vákuumkamrát béleli ki. Feladata a plazma elektromágneses és neutron sugárzásának elnyelése, hővé alakítása valamint lítium tartalmú anyagokból magreakciókkal a plazma működtetéséhez szükséges trícium termelése.

Ez alapvetően szükséges egy áramtermelő fúziós reaktorhoz, mivel az deutérium-trícium (D-T) reakcióval működne, és trícium a természetben csak elenyésző mennyiségben áll rendelkezésre. A trícium szaporító kazetták a reaktor teljes belső falát beburkolnák, így egy trícium termelő köpenyt alkotnának. Az eddigi fúziós kísérletek vagy csak tiszta deutérium plazmával működtek, vagy rövid D-T működést demonstráltak, így trícium termelésre nem volt sem szükség, sem lehetőség. Az ITER kísérlet lehetővé teszi trícium szaporító teszt kazetták (Test Blanket Module, TBM) vizsgálatát, melyek európai változatainak fejlesztésében a magyar mérnökök hatékony szerepet vállaltak. A cikk az ITER TBM-ek általános bemutatása mellett a széleskörű magyar részvétellel foglalkozik.