A ZR-6 kritikus rendszer méréseinek felhasználása transzport kódok tesztelésére

Hegyi György, Hordósy Gábor, Keresztúri András és Maráczy Csaba cikke a Nukleonban.

A ZR-6 kritikus rendszeren végzett mérések pontossága és a különböző intézetekben ezek felhasználásával elvégzett számítások, metodikai vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a kísérletekben kapott adatok alkalmasak finom hálós diffúziós, vagy annál fejlettebb algoritmusok pontosságának vizsgálatára.

Ezek a mérések a VVER-440 típusú reaktorok számítására az MTA Energiatudományi Kutatóközpont (MTA EK), a KFKI Atomenergia Kutatóintézet (KFKI AEKI) jogutódja által kifejlesztett KARATE-440 programcsomag validációs adatbázisának elemei. 2008-tól az európai uniós NURESIM program keretében a francia eredetű APOLLO kóddal végeztünk összehasonlító számításokat. A cikk röviden ismerteti a kísérleti programból felhasznált méréseket és az elvégzett szimulációkat. A KARATE számítások az ENDF/B-VI magfizikai adatok alapján készültek, míg a francia kód a JEF 2.2 adatbázist használja. A különböző eredetű könyvtárak hatását a szimuláció pontosságára MCNP számításokkal mutatjuk be. Eredményeinket összehasonlítjuk egyéb irodalmi adatokkal is.