Az atomenergia helyzete és jövője az Európai Unióban, avagy kik építhetik fel az új atomerőműveket az EU tagállamokban?

A cikk az atomenergia jelenlegi helyzetét és várható fejlődését tárgyalja az Európai Unióban. Sorra veszi az egyes tagállamokban tervezett új blokkokat, azonosítja az új atomerőművek építését akadályozó tényezőket, és elemzi a potenciális kivitelezők képességeit. Rámutat olyan új lehetőségekre is, mint amilyen például a hatósági engedélyezési eljárások harmonizálása és az atomenergia EU zöld taxonómiába történő beemelésének várható kedvező hatása. Jelen cikk a szerző által a 30th Informal Meeting on Reactor Noise konferencián (Göteborg, Svédország, 2023. október 24-25) tartott előadás kibővített és átdolgozott változata.

Status and Perspectives of Nuclear Energy in the EU or Who can Build the New Nuclear Power Plants in Europe?

The paper discusses the current status and future perspectives of nuclear energy in the European Union. It enumerates planned new builds in the EU Member States, identifies construction bottlenecks and analyses the capabilities of potential reactor vendors. Some new opportunities are also pointed out, such as harmonization of regulatory licensing procedures and the anticipated positive impact of introducing nuclear energy to the EU green taxonomy framework. The paper is an extended and revised version of a lecture given by the author at the 30th Informal Meeting on Reactor Noise, Gothenburg, Sweden, 24-25. October, 2023.

Csatolt anyag: