Nagyintenzitású gamma sugárterek dozimetriája I.

E két részes cikksorozatban röviden áttekintjük az elmúlt 40 évben a nagyintenzitású gamma sugárterek dozimetriája kapcsán az MTA Izotóp Kutatóintézetben elért legjelentősebb eredményeket. Úgy gondoljuk, hogy vizsgálataink eredményei sugárvédelmi szempontból is fontosak, elsősorban az üzemeltető szervezetek, operátorok, hatósági személyek kiképzése, továbbképzése; a potenciális sugárveszély felmérése, értékelése miatt. Közleményünkben felidézzük a módszereink bemutatása, alkalmazása kapcsán tapasztalt hazai és külföldi elismerő észrevételeket, reakciókat.

Kutatásaink során gamma sugárterek félvezetős méréstechnikáját, besugárzási dózisteljesítmény, dózis rádiófrekvenciás-klórbenzolos mérését, sugárterek dózisteljesítmény eloszlásának és besugárzók sugárkezelési folyamatának számítógépes modellezését fejlesztettük ki. Nagy intenzitású gamma sugárterek és besugárzók komplex dozimetriáját hoztuk létre. Módszereinket számos országban ma is használják. A NAÜ (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség) IDAS (International Dose Assistance Service) programjában tíz ország dozimetria módszerének összehasonlító mérése során a rádiófrekvenciás-klórbenzolos módszerünkkel a második helyezést értük el, és egy NAÜ közlés szerint e módszerünk a világban használt technológiai doziméterek közül a harmadik legelterjedtebb eszköz.