III/4

A tudásprofil elemei a nukleáris energetikában

A nukleáris biztonsággal összefüggő építmények és szerkezetek tervezése mind a technológus-folyamattervező, mind az építési tervező számára nagy felelsségű tevékenység. Az eredményes szakmai párbeszéd feltételezi egymás szakterületei bizonyos szintű ismeretét, az egyéni tudás területei vizsgálatát ennek felmérése érdekében folytatjuk le.

Üzemeltetésből származó radioaktív hulladékok helyzete a paksi atomerőmáben

A nukleáris alapú villamosenergia-termelés elkerülhetetlen melléktermékei a radioaktív hulladékok, melyek kezeléséről, átmeneti és végleges tárolásáról gondoskodni kell. A téma kiemelt jelentőséggel bír az atomermű üzembe helyezése óta és az erőmű üzemidő hosszabbítási céljának megvalósítása kapcsán is.

A paksi 4. blokk átrakása közben végrehajtott ftelem vizsgálatok

A 4. blokk 22. kampánya során mért aktivitás-koncentrációk trendje alapján kezdetben több, késbb csak egy-két szivárgó fűtőelemet lehetett valószínűsíteni. A hiba jellegére vonatkozó becslések szerint a burkolaton olyan méretű lyuk volt, hogy a hűtőközeg közvetlenül érintkezhetett az üzemanyaggal.

Reflux-condenser-üzem után kialakuló bórkeveredés számítása numerikus áramlástani

Egy feltételezett hűtőközeg vesztéssel járó primerköri törés és a zóna üzemzavari hűtőrendszer (ZÜHR) részleges kiesése esetén, a fő keringető szivattyúk leállása után a természetes áramlás megszakad és ún. Reflux-Condenser-üzem alakul ki. Reflux-Condenser-üzem alatt fennáll a lehetősége annak, hogy alacsony bórtartalmú hűtőközeg gyűljön össze a hidegágban. A természetes áramlás helyreállása után ez az alacsony bórtartalmú hűtőközeg, mintegy dugót képezve, egyszerre áramlik az aktív zóna felé, miközben magas bórtartalmú vízzel keveredik.