A paksi 4. blokk átrakása közben végrehajtott ftelem vizsgálatok

A 4. blokk 22. kampánya során mért aktivitás-koncentrációk trendje alapján kezdetben több, késbb csak egy-két szivárgó fűtőelemet lehetett valószínűsíteni. A hiba jellegére vonatkozó becslések szerint a burkolaton olyan méretű lyuk volt, hogy a hűtőközeg közvetlenül érintkezhetett az üzemanyaggal. A valószínűleg gyári hibás tömörtelen kazetta kiválasztása a teleszkópos sipping berendezéssel sikeresen megtörtént a blokk fjavítása alatt. Az elzetes számításoknak, becsléseknek megfelelően egy egyéves szabályozó kazetta bizonyult tömörtelennek. A kampány alatt mért adatokból készült becslés jó egyezést mutat a talált tömörtelen kazettára vonatkozó adatokkal. A 22. kampányban aktivitásnövekedést okozó tömörtelen kazetta kiválasztás helyességét a visszainduló kampányok aktivitásmenete igazolja.

Csatolt anyag: