Archív hírek

2014. már. 19.
Király Márton cikke a NUKLEON legújabb számában.
 
Az 1920-as és 30-as években a szovjet tudósok képesek voltak követni és megerősíteni az atomfizika áttöréseit. Kurcsatov és más szovjet tudósok a neutronok és az anyag kölcsönhatását és a természetben előforduló radioaktív elemeket tanulmányozták. 1940-ben egy kis csoport tudós még latolgatta az atomenergia felhasználásának lehetőségét, de a háború kitörését követően még ez a kis erőfeszítés is megszűnt.
 
2014. már. 09.
A 2013. évi Öveges-díjazott, Zátonyi Sándor cikke a NUKLEON legújabb számában.
 
A Magyar Nukleáris Társaság 2006. óta minden évben pályázatot hirdet fizikatanároknak az iskolai munka során felhasználható új kísérletek kidolgozására. Az Öveges József-díjat az kapja, akinek az adott évben a legtöbb pontja van. A díjat nem nyert pályázók továbbviszik pontjaikat a következő évre, de 2013-tól a korábbi években szerzett pontszámok évente feleződnek. Az utóbbi három évben beadott pályamunkáim alapján 2013-ban én kaptam meg ezt a díjat. Ez a cikk a 2013. évi pályázat (részben a magfizikához is kapcsolódó) rövidített anyagát tartalmazza. A 2011-ben és 2012-ben készült két pályázat  kísérleteit ismertető írás várhatóan a Fizikai Szemle című folyóiratban jelenik meg. Mindhárom pályázat teljes anyaga (mellékleteivel együtt) elérhető a www.FizKapu.hu honlapon.
 
2014. már. 05.
 
2014. feb. 28.
Stolmár Aladár írása a NUKLEON legújabb számában.
 
Annak érdekében, hogy az atomenergetika visszanyerje az emberek támogatását, sikeres súlyos baleset elhárítási stratégiát kell  demonstrálnia a szakembereknek. Mind a nyomott vizes (PWR), mind a forraló vizes (BWR) atomerőművekben a súlyos baleset az üzemanyag-burkolat heves reakciója – begyulladása és tűzvészként való terjedése – a túlhevített vízgőzzel az aktív zónában. Az eredményes megoldás a tűz begyulladásának a megakadályozása lehet, amihez meg kell értenünk a súlyos baleset lefolyásának dinamikáját.
 
2014. feb. 21.
Szabó Katalin Zsuzsanna, Horváth Ákos és Szabó Csaba cikke a NUKLEON legújabb számában.
 
Egészségkárosító hatása miatt a radon általános (biológiai, fizikai) viselkedését leíró tanulmányokat követően megnőtt az igény a radontól származó kockázat kimutatására és e kockázati veszély csökkentésére irányuló felmérésekre. A beltéri radonkoncentráció csökkentésére javasolt módszerek mellett felmerült a jövőben épülő házak radon veszélyének elkerülése, megelőzése. Ez utóbbi esetben az adott területen (a ház környezetében) található potenciális radon kockázat minősítésére vagyunk kíváncsiak.
 
A kutatás célja volt Magyarországon elsőként a geogén radonpotenciál meghatározás egyik módszerének alkalmazása és egy geogén radonpotenciál térkép készítése egy kiválasztott területre. Az alkalmazott módszer Európa szinten elfogadott geogén radon-térképezési eljárás, amely a talajgáz radonkoncentráció és talaj gázpermeabilitás terepi mérésén alapul. 
 
2014. feb. 12.
AES-2006 reaktortartály

 

Hózer Zoltán és Pázmándi Tamás cikke a NUKLEON márciusi számában. 

 

A 2014. január közepén bejelentett orosz-magyar megállapodás szerint a paksi atomerőmű két új, egyenként 1200 MW villamos teljesítményű, orosz gyártmányú blokkal bővül. A cikkben rövid áttekintést adunk az AES-2006 típusú blokkok fontosabb műszaki jellemzőiről.

2014. feb. 06.
SzJA egy százaléka az MNT javára

A Magyar Nukleáris Társaság egyik fontos pénzügyi forrása a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-ból származó bevétel.

Ha Ön adójának 1%-val elő kívánja  segíteni a társaság a célkitűzéseinek megvalósulását, kérjük az SzJA bevallásakor tegyen rendelkező nyilatkozatot a befizetett adó egy százalékáról a társaság javára.

A nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát kell feltüntetni: 19668693-2-43
 

2014. feb. 03.

Zsámberger Noémi Kinga, Nagy Mária és Pávó Gyula cikkének második része a NUKLEON folyóiratban,

Írásunk első részében az elektron-pozitron annihiláció elvi alapjait mutattuk be. Jelen második részben egy konkrét mérés leírását adjuk közre a mérési adatokkal és a kiértékeléssel együtt. A mérési összeállítást Veres Gábor egyetemi adjunktus és 
Csorba Ottó mérnök-oktató készítette. 
 
2014. jan. 28.
2014. jan. 22.